Consulting Services

Partner based consulting

Brandemann tilbyder rådgivning og projektledelse indenfor telekommunikation og IT vedrørende nyinstallationer, renovering, effektivisering eller opgradering af eksisterende installationer og vi bistår med systemintegration, udbud og tilbud, kontraktindgåelse og dokumentation.

 

Vore rådgivningsydelser hviler på en solid markedsforståelse og gængs praksis på vore forretningspmråder.

 

Vi tager altid udgangspunkt i kundens eksisterende situation og i ønsket om hvad kunden gerne vil opnå. Rådgivningen er baseret på vores omfattende erfaring - vi begynder altså ikke forfra hver gang. Men, vi er meget opmærksomme på, at ikke to kunder er ens og at det ønskede resultat sjældent er det samme.

 

Brandemann offers advisory and project management within telecommunication and IT concerning new installations, refurbishing, efficiency improvement, streamlining or upgrading of existing installations and we assist or manage your tender and procurement processes analysing proposals and assist with contract work as well as documentation.

 

Our advisory rests on a solid market understanding and past as well as current practice in our business areas.

Our starting point is the customers current situation and the clients goal. As our advisory is based on comprehensive experience we are never "starting all over". We are aware and respect that not two clients are alike and the end goal is most rarely the same.

 

Vi rådgiver indenfor / our advisory are within :

  • Communications & network technologies : satellite technologies VSAT - WiMax - WiFi - LTE
  • IT & software Platforms : servers, thin or fat clients
  • Implementation projects
  • Project Management of both new as well as ongoing projects
  • Telemedicine

  • Technical Due Diligence
  • General aquisition & RFP processes

 

CONNECT WITH US