Home

Brandemann er en mindre, men effektiv konsulentvirksomhed, der rådgiver private og offentlige virksomheder indenfor IT og telekommunikation i de fleste industrisektorer. Vores professionelle erfaring er baseret på en omfattende praktisk og solid baggrund såvel teknisk og som kommerciel, der kommer vore kunder til gode i form af effektiv, fleksibel og pragmatisk projektledelse.

 

Vi tager udgangspunkt i, at ikke to kunder er ens og et ønske om, at lade vor omfattende erfaring komme kunderne til gode.

 

Vi har gennem en "menneskealder" skabt en omfattende erfaring indenfor følgende industrier:

  • Maritime
  • Oil & Gas
  • Energy
  • Fisheries
  • Offshore Wind
  • Public Sector

 

 

Brandemann is a small but highly efficient consulting house offering its services in IT and telecommunications within most industries, and with a client base in the public as well as in the private sector. Our professional experience is based on a comprehensive technological as well as commercial, practical background and many years of operational and consulting experience. These skills benefit our clients in the form of efficient, flexible, and pragmatic project management.

Our approach is based on the view that not two clients are alike and a desire to use our comprehensive experience to the benefit of our clients.

CONNECT WITH US